if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Vaikuttamissuunnitelma


Kymenlaakson kauppakamarin vaikuttamistyö pohjautuu syyskokouksessa 10.12. 2019 hyväksyttyyn strategiaan. 

Vaikuttamistyön tavoitteena on kauppakamarin strategisten valintojen edistäminen.
Osaava työvoima, toimiva infra, kehittyvä yritystoiminta sekä yhtenäinen maakunta ja hyvä maine vahvistavat alueemme yritysten menestymistä ja kasvun edellytyksiä sekä vetovoimaista Kymenlaaksoa. Vaikuttamistyötä teemme ratkaisukeskeisesti ja maakunnan yhtenäisyyttä edistäen.

Vaikuttamistyön suunnitelmaa toteutamme ketterästi toimien sekä alueellisella tasolla että valtakunnallisella tasolla. Vaikuttamistyötä toteuttavat kauppakamarin toimisto, luottamushenkilöt ja valiokunnat.