Vaikuttamissuunnitelma


Kymenlaakson kauppakamari on vahva vaikuttaja, joka edistää Kymenlaakson asioita niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin globaalisti.
Kymenlaakson kauppakamarin vaikuttamisen painopisteet ovat

  • Vetovoimainen Kymenlaakso
  • Uudistuva elinkeinorakenne
  • Sujuva liikenne
  • Osaava työvoima

Kauppakamarin vaikuttamiskohteet nousevat jäsenyritysten ja alueen tarpeista. Kamarin luottamushenkilöt ja jäsenistö ovat määritelleet alueelliset vaikuttamisen painopistealueet. Painopisteet tullaan päivittämään strategiatyön 2019 yhteydessä. Vaikuttamistyössä kauppakamarin luottamushenkilöiden ja kahdeksan valiokunnan rooli toimeenpanevana ja toteuttavana tahona on merkittävä.

Kymenlaakso on monien mahdollisuuksien maakunta ja yhdessä tekemällä voimme vaikuttaa alueen tulevaisuuteen.