Vaalit


Eduskuntavaalit ja EU-vaalit 2019

Suomessa järjestettiin kevään 2019 aikana kahdet vaalit; eduskuntavaalit 14.4. ja EU-vaalit 26.5.

“Ratkaisuja Suomelle” -ohjelma tarjoaa kauppakamariryhmän panoksen Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi.

Kauppakamariryhmä esittää uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman, työllisyyden ja kestävän julkisen talouden ja sujuvamman sääntelyn edistämiseksi.

Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen.

Lataa tästä "Ratkaisuja Suomelle" -vaaliohjelma

Tiedote 14.1.2019: Oppisopimuksessa otettava käyttöön palkkaporrastus
T
iedote 11.12.2018: Kauppakamarit julkaisivat hallitusohjelmatavoitteensa

VAALITEESIT banneri