edunvalvontaa Kymenlaakson hyväksi

Vaikuttaminen

Kauppakamarit ovat elinkeinoelämän edunvalvontajärjestö ja vahva vaikuttaja sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Vaikuttaminen eli proaktiivinen edunvalvonta on Kymenlaakson kauppakamarin tärkeä strateginen tavoite. Onnistuneella vaikuttamisella kauppakamari parhaiten toteuttaa missiotaan, Kymenlaaksossa toimivien yritysten toimintaedellytysten kehittämistä.

Onnistunut vaikuttaminen edellyttää kauppakamarilta erityisesti toiminnan pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta, vahvaa verkostoitumista, aktiivista valiokuntatyöskentelyä ja tehokasta viestintää. Näihin menestystekijöihin kauppakamari panostaa.

Vaikuttamisen vahvimpina työkaluina toimivat yhteydenpito valtakunnalliseen, maakunnalliseen ja paikalliseen päätöksentekoon sekä vetoomukset, kannanotot ja lausunnot.

Kymenlaakson kauppakamarin vaikuttamistyön painopistealueet: