if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Ukraina-sivut

Täsmätietoa Ukrainan tilanteesta

Kauppakamarit seuraavat Ukrainan tilannetta aktiivisesti. Täsmätietoa Ukrainan tilanteesta -sivusto kokoaa yrityksille ajankohtaisen tiedon pakotteista sekä muita tärkeitä linkkejä. Kun tiedon tarve on suurin, olemme yritysten apuna.

Helsingin seudun kauppakamarin kokoamat Ukraina -sivut

Miten työllistää Ukrainan pakolaisia

Kauppakamarien järjestämässä infossa 9.11.2022 kerrottiin, mihin ottaa yhteyttä, jos haluaa työllistää Ukrainan pakolaisia. Infon aineistosta löytyvät toimintaohjeet:

Ukrainalaisia osaajia yhteistyössä TE-toimiston kanssa, Anne HIrvonen

Tilapäistä suojelua saavien työllistäminen, Lari-Antti Kujala

StartUp Refugees auttaa ukrainalaisten työllistämisessä

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Miten työtulot vaikuttavat vastaanottorahaan?
Vastaanottorahaa hakevan ja hänen perheensä tulot ja varat otetaan huomioon vastaanottorahaa myönnettäessä toimeentulotuesta annetussa laissa säädetyllä tavalla.
Vastaanottorahan tarve arvioidaan henkilö- tai perhekohtaisesti. Palkkatuloista vähennetään aina toimeentulotukilaissa säädetty ansiotulovähennys, joka on toimeentulotukilain mukaan enintään 150€/kk. Maahanmuuttoviraston antama myöntämiskäytäntö vastaanottorahan ansiotulovähennyksestä on toimeentulotukilaissa säädetty enimmäismäärä, eli 150€/kk, mikäli tuloja on 150€ tai enemmän.

Lisätietoa aiheesta Maahanmuuttoviraston sivuilta

2. Voiko määräaikaisen työsuhteen perusteena olla oleskeluluvan määräaikaisuus?

Määräaikaisen työsopimuksen voi tehdä työn luonteen perusteella (esim. sijaisuus, projekti tms.).Oleskeluluvan pituus liittyy palkattavaan henkilöön eikä työn luonteeseen. Näin ollen sitä ei voida pitää perusteena määräaikaiselle työsuhteelle.

Täältä löytyy AVIn työsuojelun julkaisu aiheesta

3. Maksetaanko Kelasta työnantajalle korvausta tilapäistä suojelua saavan henkilön sairauspäivärahan omavastuuajalta

Sairauspäivärahaan liittyvän omavastuunajan ajalta ei makseta korvausta työnantajalle eikä työntekijälle. Tilanne on aivan sama, oli sitten kysymys tilapäistä suojelua saavasta työntekijästä tai muusta työntekijästä. Tilapäistä suojelua saava, Suomessa työskentelevä henkilö voi kuitenkin olla oikeutettu sairausvakuutusetuuksiin, vaikka Kela arvioisi, että hän ei asu Suomessa vakinaisesti. Työstä saatavan palkan on oltava vähintään 767,98 e/kk. Sairausvakuutusetuuksia ovat muun muassa lääkekorvaukset, vanhempainpäivärahat ja sairauspäiväraha.

Tarkempia tietoja Kelan sivuilla 

4. Tilapäisen suojelun hakeminen oikeuttaa heti työskentelyyn. Millaista todistusta työnantajan tulisi tästä pyytää varmistaakseen työnteko-oikeuden?

Jos ukrainalainen työnhakija on jo saanut päätöksen tilapäisestä suojelusta, pitäisi hänellä olla esittää oleskelulupakortti, jolla voi todistaa työnteko-oikeuden. Jos tilapäistä suojelua on vasta haettu, voi työnteko-oikeuden osoittaa Poliisilta tai rajaviranomaiselta rekisteröinnin yhteydessä saadulla vireilläolotodistuksella. Tilapäistä suojelua hakenut voi tehdä töitä ilman rajoituksia, eli millä tahansa alalla.

LIsätietoa aiheesta Maahanmuuttoviraston sivuilta