if (CookieConsent::check('Analytics')) { }
HHJ-kurssilta varmuus

Triuvare tarvitsee hallituksen!

Vuonna 2013 Triuvaren toimitusjohtaja Toni Rantanen purki yrityksen kehittämistä koskevia ajatuksiaan yrityskummimentorilleen Eero Ottilalle. Mentori totesi, että ”kuulostaa siltä kuin haluaisit yritykseesi toimivan hallituksen”.

Hallitus perustettiin, kun Triuvaressa oli 10 henkeä ja liikevaihtoa noin miljoona euroa. Nyt yrityksessä on 40 työntekijää ja liikevaihtoa neljä miljoonaa euroa.


HHJ Toni Rantanen

Hallitustyö on joukkuepeliä, jossa jokaisella on oma pelipaikkansa ja roolinsa.  – Hallituksen aikana viidessä vuodessa Triuvaren koko on nelinkertaistunut. Ei kasvu yksin hallituksen ansiota ole, mutta vaikeampaa se olisi ollut ilman sitä, toimitusjohtaja Toni Rantanen arvioi.

Triuvaressa oli kyllä aikaisemminkin hallitus, kahden omistajan eli Tonin ja hänen veljensä Timin ”kumileimasinhallitus”, joka kokoontui kerran vuodessa. Eero Ottilan ehdotukselle Rantanen vähän nikotteli: en halua, ei ole varaa. Yrityskummimentori kuitenkin kehotti Tonia menemään HHJ-kurssille, oppimaan, mistä hallitustyössä on kyse, ja sen jälkeen miettimään asiaa uudestaan.  

– Aloitin HHJ-kurssin tammikuussa 2014. Kurssin aikana minulle avautui hallituksen merkitys ja oikein mietin, miksei meillä aikaisemmin ollut riippumattomia jäseniä hallituksessa. Hintakaan ei hirvittänyt, päinvastoin: jos käyttäisi konsulttia, maksaisi sekin, eikä saisi omaan yritykseen samalla tavoin sitoutunutta osaajaa.

Osaamista asioihin, joissa eniten kehitettävää

HHJ-kurssin seurauksena Triuvareen perustettiin neljän hengen hallitus kesällä 2014. Tonin ja Timin lisäksi siihen tuli kaksi riippumatonta jäsentä. Nykyisin hallituksessa on kolme riippumatonta jäsentä, eikä Toni enää ole hallituksen jäsen.

Jo HHJ-kurssin aikana Hallituspartnereiden kanssa mietittiin, minkä tyyppisiä ihmisiä etsitään, montako tarvitaan. Sekin päätettiin etukäteen, että hallituksen puheenjohtajuus annetaan riippumattomalle jäsenelle, koska kummallakaan Rantasella ei ollut puheenjohtajakokemusta.

Rantanen sanoo, että Triuvaressa tiedettiin mitä haluttiin: ei IT-ihmisiä IT-yrityksen hallitukseen, vaan osaamisia asioihin, joissa yrityksessä oli eniten kehitettävää: myyntiin ja markkinointiin, hallintoon ja talouteen – corporate governanceen.

– Hallitus on ollut todella hyvä lisävoimavara. Hallituksen perustamispäätöstä en ole katunut hetkeäkään. Olemme saaneet paljon enemmän kuin mistä olemme maksaneet.

Triuvaren suunta oli Rantasen mukaan ollut kohtuu selkeä, mutta hallitus on auttanut löytämään tavoitteiden saavuttamisen keinot sekä valitsemaan, mitä tehdään ja mitä ei tehdä.

­– Meillä ei ollut strategiaa ennen. Nyt näen sen portaina, joiden avulla päästään haluttuun kerrokseen. Hallitus miettii strategiaa, mutta se sparraa myös monissa operatiivisissa asioissa: tavassa budjetoida, henkilöstön palkitsemisjärjestelmässä, asiakaskokemuksen mittaamistavoissa. Hallitus on myös avannut ovia ja auttanut saamaan uusia asiakkaita.

Kokemus kiertoon, uutta oppia itselle

 Rantanen ei ole käynyt HHJ-koulutuskokonaisuuden muita osia, mutta on kouluttanut HHJ-kurssilla parin viime vuoden aikana jo toistakymmentä kertaa.

– Kerron Triuvaren hallituksen rakentamismallista esimerkkinä – tapojahan on monia muitakin. Kerron myös, mitä hallitus on tehnyt, miten se on vienyt strategiaprosessia eteenpäin.

Ja – Rantanen muistuttaa – ettei koulutuksissa ole vain antamassa aikaansa, jotta joku muu oppisi, vaan oppimassa myös itse.

– Kun oma tarina etenee ja muuttuu, siitä kertomalla omassakin päässä asia jäsentyy. Kun kurssilaiset kysyvät, miksi jokin asia teillä noin on tehty, pistäähän se miettimään.

Kaikkiaan Toni Rantanen pitää HHJ-koulutuskokonaisuutta arvossa ja nimenomaan pk-yrityksille tärkeänä.

– Mitä paremmin yritykset menestyvät, sitä paremmin Suomi menestyy. Yritysten menestykseen taas vaikuttaa olennaisesti hyvin toimiva hallitus. Hallitus toimii, kun ihmiset oppivat hallitustyötä, uskaltavat rakentaa hallituksia ja saada kasvuun vauhtia. Tämä lähtee jokaisesta yksittäisestä yrityksestä.

HHJ-koulutusta hän suosittelee – myös johtoryhmätasolle ja operatiiviselle johdolle.

– Kurssin jälkeen ymmärtää entistä paremmin hallitusta ja mikä kenenkin rooli siinä on.

Toni Rantanen on muun muassa tulevaisuuden hallitustyötä miettivän, nuorten hallitusosaajien verkoston Future Board ry:n hallituksen puheenjohtaja ja aloitti vastikään sote-alan startupin Mesimarjasi Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

– Sen olen jo huomannut, että oma ymmärrys laajenee, kun miettii ihan toisen alan yrityksen asioita.