Nimitysvaliokunta

Sääntömääräinen syyskokous valitsee hallituksen esityksestä nimitysvaliokunnan ja sille puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella syyskokoukselle kauppakamarin muut henkilövalinnat. Nimitysvaliokunta voi myös toimia aloitteentekijänä ja lausunnonantajana elinkeinoelämän erilaisissa arvonimi-, arvomerkki-ja nimeämisasioissa.  

Nimitysvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Nimitysvaliokunnan jäseninä ovat  kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä sekä  kolme hallituksen ulkopuolelta kauppakamarin toiminnassa aktiivisesti mukana olevaa tai ollutta henkilöä. Alueellinen kattavuus huomioidaan kokoonpanossa. Valiokunnan sihteerinä toimii toimitusjohtaja.


1.1.2019 alkaen
PUHEENJOHTAJA

Toimitusjohtaja Sakari Pasanen, Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy

 

JÄSENET

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Kinnunen, Lumon Yhtiöt 
Huoltoliiketoiminnan päällikkö Pekka Salmi, Sulzer Pumps Finland Oy
Pankinjohtaja Henni Seppälä, Kymenlaakson Osuuspankki 
Toimitusjohtaja Jyrki Metsola, Kymdata Oy
Toimistopäällikkö Jaana Pirtilä, Kymenlaakson kauppakamari