Kymenlaakson kauppakamarin naisverkosto

Tule mukaan Kymenlaakson kauppakamarin naisverkostoon! Mukaan verkostoon ovat lämpimästi tervetulleet kaikki kauppakamarin naiset. Toiminta on tarkoitettu johtavassa tai esimiesasemassa oleville ja omien johtamistaitojen kehittämisestä kiinnostuneille naisille, jotka haluavat verkostoitua ammatillisesti. Mukana maakunnallisessa verkostossa on jo yli 70 naista. Verkosto kokoontuu lounaiden merkeissä Kotkassa ja Kouvolassa. 

Kauppakamarit pyrkivät aktiivisesti edistämään naisjohtajuutta itsesääntelyn keinoin. Vuosittaiset naisjohtajaselvitykset kartoittavat naisjohtajuuden tilaa Suomessa. Ne nostavat esiin naisjohtajien merkityksen yritysjohdossa ja osoittavat keinoja tukea naisten tietä yritysten johtotehtäviin. Keskuskauppakamarin naisjohtajien mentorointiohjelmalla vauhditamme konkreettisella tavalla osaavien naisten tietä yhtiöiden liiketoiminnan johtotehtäviin.

Naisverkoston puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Johanna Eskola T-Base Oy.