Historia

Kymenlaakson kauppakamari perustettiin vuonna 1929. Vuosien varrella kauppakamari on ollut mukana useissa Kymenlaakson elinkeinoelämää kehittävissä hankkeissa erityisesti logistiikan ja koulutuksen alueilla teollisuuden ja palvelualojen hankkeita unohtamatta.

Poimintoja vuosien varrelta

1917
Venäjän väliaikainen hallitus vahvistaa asetuksen kauppakamareista, joita tuli perustaa Helsinkiin, Turkuun, Viipuriin, Tampereelle, Kuopioon ja Ouluun.

1928–1929
Kotkan kauppakamariyhdistyksen perustamisesta päätetään ja sen säännöt hyväksytään. Valtioneuvosto hyväksyy Kotkan kauppakamariyhdistyksen perustamisen 14.3.1929. Tätä päivää pidetään virallisena Kymenlaakson kauppakamarin toiminnan aloituspäivänä. Vielä samana vuonna pidetyssä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa yhdistykseen liittyy 231 yritystä, yhdistystä ja yksityistä henkilöä.

1941–1952
Osana Kotkan kauppakamaria toimii myös Mikkelin kauppakamariosasto, johon kuului Mikkelin läänin kunnat.

1950
Kouvolan Liikemiesyhdistyksen aloitteesta perustetaan Kouvolan seudun kauppakamariosasto Kotkan kauppakamarin alaisuuteen. Samalla Iitti ja Jaala liitetään toiminta-alueeseen.

1960
Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa Kotkan kauppakamarin uudeksi nimeksi Kymenlaakson kauppakamarin.

1990
Kymenlaakson kauppakamarissa on 339 jäsentä. Laman seurauksena jäsenmäärä laskee ja vuonna 1995 jäseniä on 243.

2002
Uusi kauppakamarilaki astuu voimaan ja samalla aiempi kauppakamariasetus kumotaan. Kymenlaakson kauppakamarin uudet säännöt hyväksytään syyskokouksessa.

2010
Kauppakamarin jäsenmäärä ylittää 500 jäsenen rajan ja vuoden päättyessä jäseniä on jo 512. Kymenlaakson kauppakamari muuttaa uusiin tiloihin yritystalo Datariinaan. Kauppakamarin alaisuudessa toimii kahdeksan valiokuntaa ja toimintaa ohjaa 17-henkinen hallitus. Operatiivisesta toiminnasta vastaa kuusi henkilöä.

2012
Kauppakamarijärjestön graafinen ilme uusitaan ja yhtenäistetään.

2014
Kymenlaakson kauppakamarin historian ensimmäinen naispuheenjohtaja, Kotkamills Oy:n toimitusjohtaja Tuija Suur-Hamari, aloittaa kauppakamarin hallituksen puheenjohtajana.