if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

9.11.2022

Yritykset maksoivat yhteisöjen tuloveroa viime vuonna 7,3 miljardia euroa. Yritysten koko verojalanjälki jopa 10-kertainen.

Yritysten verojalanjälki on tyypillisesti jopa kymmenkertainen yhteisöjen tuloveron määrään nähden. Keskuskauppakamari laski kouvolalaisen Hoviruoka Oy:n verojalanjäljen.


Yrityksillä on merkittävä rooli hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisessa. Yritykset maksoivat yhteisöjen tuloveroa viime vuonna 7,3 miljardia euroa. Yritysten verojalanjälki on kuitenkin tyypillisesti jopa kymmenkertainen yhteisöjen tuloveron määrään nähden. Yritystoiminnan yhteydessä maksettavien ja tilitettävien verojen määrä nousee vuosittain kymmeniin miljardeihin euroihin. 

Yritykset maksavat ja tilittävät vuosittain veroja ja veronluonteisia maksuja kymmenien miljardien eurojen edestä. Vuonna 2021 yrityksen maksamien yhteisöverojen määrä nousi 7,3 miljardiin euroon. Keskuskauppakamari muistuttaa, että yritystoiminnasta syntyy Suomeen muitakin merkittäviä verotuottoja kuin yhteisöverotuottoja. 

”Yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla ja veronluonteisilla maksuilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluja, kuten terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta, sosiaaliturvaa ja liikenneverkostoa. Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen kannalta on välttämätöntä, että Suomeen saadaan lisää yritystoimintaa ja investointeja”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.  

 Noin puolet yritystoiminnan synnyttämistä verovirroista liittyy suoraan työnantajana toimimiseen eli työllistämiseen. 

 “Mitä enemmän Suomessa on yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat, sitä enemmän valtio ja kunnat saavat verotuloja hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi. Yritysten investointiedellytykset Suomessa on turvattava. Kilpailukykyinen ja ennakoitava verotus on siinä tärkeässä asemassa”, Kujanpää sanoo. 

Osan yritystoiminnan yhteydessä kertyvistä veroista maksaa yritys, kuten yhteisöveron, ympäristöverot, kiinteistöveron ja työnantajan vakuutusmaksut. Osa veroista peritään asiakkailta osana tuotteiden hintaa, kuten arvonlisäverot ja valmisteverot, osa pidätetään työntekijöiden palkoista ja osa omistajille jaetuista osingoista. 

 ”Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät jää yritysten kustannuksiksi, näitä verotuottoja ei syntyisi ilman yritystoimintaa”, muistuttaa Kujanpää. 

 
"Yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla ja veronluonteisilla maksuilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluja, kuten terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta, sosiaaliturvaa ja liikenneverkostoa." - Emmiliina Kujanpää, Keskuskauppakamari

Hoviruoka Oy:n verojalanjälki

Yritysten kohdalla puhutaan usein vain yhteisöverosta ja sen suuruudesta. Yhteisövero on vain yksi yritysten maksamaista ja tilittämistä veroista 

Keskuskauppakamarin laskemien yritysten verojalanjälkien tarkoituksena on luoda kokonaiskuva yritystoiminnan synnyttämistä verovirroista.

Verojalanjäljessä ovat mukana sellaiset verot ja veronluonteiset maksut, jotka jäävät yrityksen kustannuksiksi, kuten yhteisövero ja kiinteistövero.

Lisäksi verojalanjälkeen luetaan ne verot ja veronluonteiset maksut, jotka ovat niin sanottuja läpikulkueriä, kuten arvonlisävero, tai jotka yritys pidättää maksamistaan suorituksista ja tilittää edelleen, kuten palkan ennakonpidätys ja lähdeverot.

Lue tästä Kouvolan Sanomien artikkeli Hoviruoka Oy:n verojalanjäljestä