if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

1.6.2021

Kymenlaaksoon rekisteröityjen yritysten verojalanjälki on 755 miljoonaa euroa

Suuri Veroselvitys

Kymenlaaksolaisten yritysten kerryttämä verojalanjälki on kasvanut maltillisesti vuosina 2015–2019. Erityisesti yritysten voitosta maksettava yhteisövero nousi vuonna 2019. Myös palkoista pidätetyt ennakkoverot nousivat. Tilitetyn arvonlisäveron määrä sen sijaan laski.


Yli 7 600 Kymenlaaksoon rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle vuonna 2019. Kymenlaaksolaisten yritysten lukumäärä on kasvanut vuoteen 2015 verrattuna, mutta määrä on notkahtanut vuonna 2018.

Maakunnassa asuvien työllisten määrä oli vuonna 2019 noin 71 000. Maakunnan työllisten määrä on pysytellyt vuonna 2019 edellisvuoden tasolla.

Kymenlaaksoon rekisteröityjen yritysten verojalanjälki vuodelta 2019 oli 755 miljoonaa euroa. Suurimmat verovirrat kertyivät palkkojen ennakonpidätyksistä ja eläkevakuutusmaksuista sekä arvonlisäveroista. Maakuntakohtaisessa verojalanjäljessä ei ole mukana ympäristöveroja.

Kymenlaaksolaisten yritysten kerryttämä verojalanjälki on kasvanut maltillisesti vuosina 2015–2019. Erityisesti yritysten voitosta maksettava yhteisövero nousi vuonna 2019. Myös palkoista pidätetyt ennakkoverot nousivat. Tilitetyn arvonlisäveron määrä sen sijaan laski.

Keskuskauppakamarin Suuresta Veroselvityksestä selviää, että vuonna 2019 yritykset maksoivat ja tilittivät veroja ja veronluonteisia maksuja noin 69 miljardia euroa. Tämä on viisi miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2017. 

Kun yritysten maksamia ja tilittämiä veroja verrataan julkisen talouden keräämään kokonaisveropottiin, yritysten verojalanjälki kattaa kokonaisveropotista suurimman osan. Vuonna 2019 valtio ja kunnat keräsivät veroja lähes 73 miljardia euroa. Lisäksi pakollisten sosiaaliturvamaksujen määrä oli yli 28 miljardia euroa. Näistä vero- ja maksutuotoista 69 miljardia euroa kertyi siis yritystoiminnan yhteydessä.

 ”Yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla ja veronluonteisilla maksuilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluja kuten terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta, sosiaaliturvaa ja liikenneverkostoa. Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen kannalta on välttämätöntä, että Suomeen saadaan lisää yritystoimintaa ja investointeja”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Suuri Veroselvitys on luettavissa täältä 

 

 
”Kymenlaaksolaiset yritykset kantavat merkittävää taloudellista yhteiskuntavastuuta kannattavalla yritystoiminnallaan. Yritysten jättämä verojalanjälki tuo elinvoimaa koko alueelle." Marika Kirjavainen, Kymenlaakson kauppakamari

Kymenlaakson yritysten verojalanjälki

kymen verojalanjalki graafi

 

kymen tyolliset ja yritykset graafi

kymen sivu 1 graafi