if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

3.11.2022

Yrityksistä yli 80 prosenttia hyödyntäisi oppisopimuskoulutusta, jos sitä tuettaisiin taloudellisesti enemmän

Kauppakamarien kysely

Yritysten näkökulmasta oppisopimuskoulutuksen haasteena on alkuvaiheen palkkauskustannusten suuruus suhteessa saatuun tuottavuushyötyyn.


Kauppakamarikyselyn mukaan peräti 86 prosenttia Kymenlaakson yrityksistä hyödyntäisi enemmän oppisopimuskoulutusta, mikäli sitä tuettaisiin taloudellisesti nykyistä enemmän. 

Yritysten näkökulmasta oppisopimuskoulutuksen haasteena on alkuvaiheen palkkauskustannusten suuruus suhteessa saatuun tuottavuushyötyyn. 

Keskuskauppakamari esittää, että seuraavalla hallituskaudella yritysten palkkauskustannuksia kevennetään oppisopimuskoulutuksen alkuvaiheessa ja kasvatetaan tätä kautta oppisopimuskoulutuspaikkojen määrää erityisesti nuorille.  

Vain alle kolmanneksella oppisopimuskoulutettavia 

Kauppakamarikyselyn mukaan 27 prosenttia Kymenlaakson vastaajayrityksistä hyödyntää oppisopimuskoulutusta säännöllisesti, noin 40 prosenttia harvoin ja kolmannes ei koskaan. Yritysten näkökulmasta oppisopimuskoulutuksen haasteena on sen alkuvaiheen kustannus suhteessa saatuun tuottavuushyötyyn. Tämä pätee etenkin tilanteessa, jossa oppisopimuskoulutukseen tulee vailla ammatillista peruskoulutusta ja työkokemusta oleva henkilö. 

”Oppisopimuskoulutusta on yritetty lisätä hallituskaudesta toiseen, mutta ikinä ei ole ollut valmiutta puuttua todelliseen ongelmaan eli palkkauskustannusten ja saadun tuottavuushyödyn väliseen kuiluun. Oppisopimuskoulutuspaikkoja ei synny, jos oppisopimuskoulutus ei ole yrityksille houkuttelevaa ja kannattavaa”, toteaa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen

Yli puolet ammatillisesta perustutkinnostaan oppisopimuskoulutuksena suorittaneiden määrä vuonna 2021 oli 3 345, kun tutkintoja suoritettiin yhteensä 43 671. Oppivelvollisuusikäisiä näissä pidemmissä oppisopimuskoulutuksissa oli vain noin 250. Pidempien oppisopimuskoulutusten määrä on noussut hyvin maltillisesti viime vuosien aikana ja määrällinen kasvu näyttää kohdistuvan pääasiassa lyhyisiin oppisopimuskoulutuksiin. 
 
Keskuskauppakamarilla kaksi ratkaisua oppisopimuskoulutuksen lisäämiseksi 

Keskuskauppakamari painottaa, että oppisopimuskoulutuksen määrän lisääminen olisi hyvin mahdollista, jos päätöksissä puututtaisiin oikeisiin ongelmiin.  

”Oppisopimuskoulutuksen alkuvaiheen palkkauskustannuksia pitää ke­­­ventää tavalla tai toisella. Joko irrotamme oppisopimuskoulutuksen kytkennän työehtosopimuksiin ja mahdollistamme kohtuullisemman palkan maksamisen alkuvaiheessa tai sitten luomme uuden oppisopimustuen, jolla valtio kompensoi yritysten palkkauskustannuksia”, esittää Valtonen. 

Keskuskauppakamari on esittänyt kahta vaihtoehtoista ratkaisua oppisopimuskoulutuksen kasvattamiseksi. Molemmissa malleissa kohdejoukoksi on valittu alle 30-vuotiaat vailla ammatillista peruskoulutusta olevat oppisopimuskoulutettavat.

Ensimmäinen vaihtoehto on mahdollistaa työehtosopimuksen minimiä pienempi aloituspalkka ja rakentaa porrastus, jolla palkka nousee osaamisen kehittyessä.

Toinen vaihtoehto on luoda palkkausporrastus uuden oppisopimustuen avulla, jolloin valtio tukee yrityksiä palkkauskustannuksissa ja oppisopimuskoulutettava saa edelleen työehtosopimuksen mukaista palkkaa. 

Kemian teollisuus sopi oppisopimuspilotista

 ”Oppisopimuskoulutuksen lisäämisessä on kysymys myös osaajapulaan vastaamisesta. Kauppakamarikyselyn mukaan noin 70 prosentilla yrityksistä on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Tarve kohdentuu erityisesti ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin osaajiin ja yhdeksi ratkaisuksi yritykset ovat itse esittäneet oppisopimuskoulutuksen lisäämistä”, kertoo Valtonen. 

Keskuskauppakamari kannustaa muitakin aloja ottamaan mallia kemianteollisuudesta, jossa on juuri sovittu uudesta oppisopimuskoulutuspilotista. Pilotissa alle 20-vuotiaille maksetaan oppisopimuskoulutuksen alkuvaiheessa työehtosopimuksen minimiä pienempää palkkaa ja palkka nousee osaamisen kehittyessä. Tämä ratkaisu tekee oppisopimuskoulutuksesta yritykselle houkuttelevan ja kannattavan.  

 ”Oppisopimuskoulutus on yritysten näkökulmasta loistava tapa kouluttaa osaajia. Se on erittäin pitkälle räätälöitävissä yritysten tarpeisiin. Oppisopimuskoulutus on myös monelle oppimisen näkökulmasta paremmin soveltuva vaihtoehto kuin perinteinen oppilaitosmuotoinen koulutus. Olisi sääli, jos emme tekisi kaikkeamme, että myös nuorilla olisi entistä useammin mahdollisuus valita oppisopimuskoulutus”, toteaa Valtonen.  
”Oppisopimuskoulutuksen alkuvaiheen palkkauskustannuksia pitää ke­­­ventää tavalla tai toisella." - Mikko Valtonen, Keskuskauppakamari