26.1.2021

Raideliikenteen ohjauskeskus säilytettävä Kouvolassa

Vetoomus Fintraffic Raiteelle ja ministeriöön

Kauppakamari lähetti asiasta vetoomuksen Fintraffic Raiteelle sekä Liikenne- ja viestintäministeriöön. Kauppakamari pitää yritysten ja elinkeinoelämän sekä maakunnan elinvoiman ja kehittymisen kannalta tärkeänä raideliikenteen ohjauskeskuksen toiminnan säilyttämistä Kouvolassa.


Fintraffic Raide Oy on joulukuussa esittänyt raideliikenteen ohjauskeskuksen siirtoa Kouvolasta Helsinkiin.

Raideliikenteen sujuvat toiminnot ovat Kymenlaaksossa toimivien yritysten ja elinkeinoelämän kuljetusten keskeinen tukijalka.

Joulukuussa käynnistetyt YT-neuvottelut johtavat vääjämättä myös työpaikkojen menetyksiin. Muuttotappiosta kärsivälle Kouvolalle siirrosta seuraisi mittavia verotulojen menetyksiä. Ohjauskeskuksessa työskentelee tällä hetkellä noin 80 henkilöä.

Fintrafficin tiedotteen mukaan Helsingin ohjauskeskuksen vanhentuneet toimitilat korvattaisiin uusilla. Kouvolan ohjauskeskuksen tekniikkaan ja rakennukseen on investoitu kymmeniä miljoonia viime vuosien aikana.

Onko tarkasteltu Helsingin toimintojen siirtämistä Kouvolaan?

Siirto toisi kustannussäästöjä mm. vuokratasossa. Valtionomisteisen yhtiön on nyt mahdollista osoittaa vastuullista päätöksentekoa tekemällä maakuntia huomioivia, pitkäjänteisiä ja alueellisesti tasapuolisia päätöksiä.

Kouvolassa sijaitsevat alan kaksi oppilaitosta turvaavat osaavan työvoiman saannin. Näistä Väyläviraston Ratatekninen oppimiskeskus kouluttaa ammattilaisia ratateknisiin osaamistarpeisiin ja rataturvallisuuden varmistamiseen. Oppimiskeskus on osa Väyläviraston turvallisuusstrategiaa. Kouvolan rautatie- ja aikuiskoulutuskeskus KRAO:ssa puolestaan koulutetaan mm. ratapihaliikenteen ohjaajia. Oppilaitosten säilyminen Kouvolassa on turvattava.

Kouvola on teollisuuden, logistiikan ja raideliikenteen valtakunnallisesti merkittävä keskus, jonka kautta kulkevat vientiteollisuuden tavaravirrat ja konttiliikenne Suomen suurimpaan yleissatamaan, Pietariin ja Venäjän läpi Kauko-Itään. Tavaravirtojen häiriöttömyys on turvattava. Kouvolassa on Pohjoismaiden ja Baltian merkittävin logistiikkakeskus, joka on valittu Euroopan 13. parhaaksi 2020. Kouvolassa on Suomen suurin tavaraliikenteen järjestelyratapiha ja yksi suurimmista kemikaaliratapihoista. RR-terminaali on maan ainoa EU:n liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali. Rakenteilla oleva intermodaaliterminaali mahdollistaa tehokkaan kuljetuskäytävän konttiliikenteelle Euroopasta Aasiaan.

Kymenlaakson yritysten ja elinkeinoelämän sekä koko maakunnan elinvoiman ja kehittymisen kannalta on tärkeää, että Fintraffic Raide Oy säilyttää ja kehittää ohjauskeskuksen toimintaa Kouvolassa.

Lue vetoomus kokonaisuudessaan tästä