13.10.2020

Yritysten luottamus hallituksen kykyyn hoitaa sekä koronaepidemiaa että sen aiheuttamaa talouskriisiä laskenut rajusti toukokuusta

Kauppakamarikysely 12.10.

Yritysten näkemykset hallituksen kyvystä hoitaa koronaepidemiaa ja sen aiheuttamaa talouskriisiä ovat laskeneet selvästi toukokuusta.


Kauppakamarien tuoreen kyselyn mukaan 30 prosenttia kyselyyn vastanneista Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksistä on sitä mieltä, että hallitus on epäonnistunut koronaepidemian hoidossa. Näkymä on syksyn aikana synkentynyt. Epäusko hallituksen kykyyn hoitaa koronaepidemiaa on lisääntynyt toukokuusta peräti 16 prosenttia. (5.5.2020: 14,3%)

Vielä suurempi muutos negatiiviseen suuntaan on yritysten mielestä hallituksen kyvyssä hoitaa koronaepidemian aiheuttamaa talouskriisiä. 59 prosenttia Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksistä kokee, että hallitus on epäonnistunut talouskriisin hoidossa. Toukokuussa tätä mieltä oli 44 prosenttia yrityksistä.

”Talouskriisin hoitoon ollaan yrityksissä tyytymättömiä, mutta vielä merkityksellisempää on muutos itse koronaepidemian hoidossa. Siinä ollaan menty yritysten mielestä selvästi heikompaan suuntaan. Oletusarvo oli, että suunnitelmat uuden korona-aallon varalta on kesän aikana tehty ja hallitus on varautunut erilaisiin skenaarioihin. Nyt hallitus ryhtyi neuvottelemaan uusista koronarajoituksista ja toimintatavoista vasta siinä vaiheessa, kun epidemia osoitti jo kiihtymisen merkkejä ”, sanoo Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi muistuttaa, että kun yrityksillä menee huonosti, koko Suomella ja suomalaisilla menee huonosti.

”Työpaikat, josta ihmiset saavat toimeentulonsa, ovat yrityksissä. Jos niiden toimintaedellytyksiä rajoitetaan sen takia, ettei hallitus ole kyennyt valmistautumaan kesän aikana toiseen aaltoon, niin se on todella surullista ja erittäin huolestuttavaa,” Romakkaniemi sanoo.

Yritykset toivovat toimenpidetasolla hallitukselta ensisijaisesti lomautusten ja irtisanomisten helpottamisen jatkamista, työvoimakustannusten alentamista ansiotuloverotuksen ja/tai palkkamaltin keinoin sekä paikallisen sopimisen laajempaa mahdollistamista, jotta yritykset selviäisivät lähiajat.

Haitallisimpana hallituksen määräämänä rajoituksena yritykset pitävät vapaa-ajan matkustuskieltoja maan sisällä.

Kymenlaakson kauppakamarin alueella vastaajista 90% oli sitä mieltä, että koronavirus on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan yrityksen toimintaan. Liikevaihto on vähentynyt 78 prosentilla yrityksiä. Tilanne on heikentynyt syyskuun aikana viisi prosenttia.

Kymenlaakson kauppakamarin alueen vastaajayrityksistä 44 prosenttia on joutunut turvautumaan lomautuksiin tai irtisanomisiin. Henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet ovat lisääntyneet kesän ja alkusyksyn aikana 7 prosenttia.

42 prosenttia arvioi joutuvansa sopeuttamaan henkilökunnan määrää seuraavan kahden kuukauden aikana, 57% uskoo, että henkilöstön määrä pysyy ennallaan tai kasvaa.

”Vaikka ensimmäiset puoli vuotta koronakriisiä on sujunut kansainvälisesti vertaillen ihan hyvin, niin ei tässä kuivilla olla. Paikallista sopimista tarvittaisiin nyt enemmän kuin koskaan,” Kotamäki sanoo.

Kauppakamarien kysely tehtiin 8.10.2020. Kyselyyn vastasi 2929 kauppakamarien jäsenyritystä, joista 81 Kymenlaaksosta. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6 ja 2.9.