14.9.2020

Oppisopimukseen toivotaan palkkaporrastusta palkkatuen avulla

Kymenlaakson kauppakamari vetosi Kaakkois-Suomen kansanedustajiin ja ministereihin

Hallitus kokoontuu budjettiriiheen 14.9. alkavalla viikolla. Kauppakamareissa toivotaan että budjettiriihessä saadaan tehtyä päätöksiä, joilla vahvistetaan työllisyyttä ja Suomen kilpailukykyä sekä kurotaan kiinni julkisen talouden kestävyysvajetta.


Yksittäisenä asiana kauppakamarit nostavat esille oppisopimuskoulutuksen käytön laajentamisen palkkatuen avulla.

Nuorten tilanne työmarkkinoilla on heikentynyt entisestään koronapandemian seurauksena. Oppisopimuskoulutus olisi monelle nuorelle erinomainen vaihtoehto oppia ammatti ja työllistyä. Oppisopimuskoulutuksen käyttö ensimmäistä tutkintoa opiskelevien nuorten keskuudessa on kuitenkin hyvin pientä. Syynä on oppisopimuskoulutuksen alkuvaiheen korkeat kustannukset yrityksille suhteessa saatuun tuottavuushyötyyn.

Kauppakamarit esittävät, että nuorten, ensimmäistä tutkintoa opiskelevien oppisopimuksen käyttöä laajennettaisiin palkkatuen avulla toteutettavalla palkkakustannusten porrastuksella. Tämä tarkoittaisi sitä, että opintojen alkuvaiheessa palkkatuki, joka maksettaisiin oppilaan työllistävälle yritykselle, olisi esimerkiksi 70 % palkkauskustannuksista ja laskisi opintojen edetessä. Kun opiskelijan osaaminen karttuu ja tuottavuus paranee, pienenee yrityksen saama tuki. Nuori saisi koko ajan työehtosopimuksen mukaista palkkaa eli nykytila säilyisi tältä osin.

Kymenlaakson kauppakamari lähetti asiasta vetoomuksen kaikille Kaakkois-Suomen kansanedustajille ja ministereille, jotta nämä vauhdittaisivat oppisopimuskoulutuksen muutoksia.

Kymenlaakson kauppakamarin vetoomus

Oppisopimuskoulutuksen palkkaporrastus lisäisi paikkojen tarjontaa