10.9.2020

Kauppakamarit kokosivat listan Suomen tärkeimmistä liikennehankkeista

Kauppakamarit kokosivat merkittävimmät maantie-, raide-, ja vesiyhteyshankkeet yksiin kansiin, koska haluavat tukea omalla listauksellaan valtakunnallisesti tehtävää 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.


Liikennehankelistauksesta käy ilmi, että Kymenlaaksossa maantiekuljetukset ovat edelleen tärkeässä roolissa. Tärkeimmiksi kohteiksi on nostettu valtatien 15 peruskorjaus välillä Kotka – Kouvola sekä siihen liittyvien tieyhteyksien kunto. Mukana ovat myös vt 6 Napan kohta, vt 12 Lahti-Kouvola, vt 26 sekä maantien 387 muodostama liikennekäytävä Lappeenranta-Virolahti-Hamina-Kouvola -akselilla.

"Tieinfran kunnolla on merkitystä myös päästöjen osalta. Tienpintojen paremmalla kunnolla ja oikea-aikaisella talvikunnossapidolla voidaan alentaa maantieliikenteessä syntyviä päästöjä.
Tavaroiden ja ihmisten liikkuminen kustannustehokkaasti, sujuvasti ja ympäristöystävällisesti on tärkeää Suomen kilpailukyvyn ja päästövähennystenkin näkökulmasta", korostaa Keskuskauppakamarin  liikenne- ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Päivi Wood.

”Suomi on viennistä riippuvainen maa ja hyvillä liikenneyhteyksillä on mahdollista kuroa kiinni muiden maiden matkaa markkinoille. Sujuvat liikenneyhteydet ovat merkittävä tekijä yritysten sijoittautumiselle ja pysymiselle Suomessa. Liikenneverkot ovat yhteiskunnan eri toimintojen mahdollistaja,” sanoo Wood.

”Uskomme siihen, että liikenteen päästöjen puolittaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti on mahdollista saavuttaa. Haluamme omalla toiminnallamme tehdä työtä sen eteen, että edellytykset ovat kunnossa. Meidän on löydettävä keinot, jotka ovat kustannustehokkaita ja taloudellisesti kannattavia yrityksille”, hän lisää.

Wood muistuttaa, että liikennehankkeiden rahoituksessa tulee myös hyödyntää EU:n elvytyspaketti. Kasvua edistäviä pitkän aikavälin suuria raidehankkeita tulee nopeuttaa ja elpymispaketin hyödyntäminen pienemmissä ja nopeasti käynnistettävissä hankkeissa helpottaa Suomen väyläverkoston mittavan korjausvelan lyhentämistä.

Liikennehankelistauksen tarkoituksena on tunnistaa alueittain vaikuttavimmat toimenpiteet, joilla vientikuljetusten tehokkuus voidaan varmistaa. Kauppakamariverkoston julkaisulla täydennetään kokonaiskuvaa liikenteen nykytilasta ja muutostarpeista, kattaen tasapuolisesti kaikki Suomen eri alueet ja niiden erityispiirteet.


Liite: Kauppakamarien liikennehankelistaus 2020