14.1.2020

Kymenlaakson kauppakamari pitää tärkeänä, että alueen keskeisiin liikennehankkeisiin panostetaan

12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvä selvitys liikenteen nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista valmistui

Kauppakamarit pitävät lausuntokierroksella ollutta 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvää liikenne- ja viestintäviraston selvitystä nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista kattavana. Vankemman pohjan rakentamiseksi on tärkeää, että liikenteen taloudellista merkitystä Suomelle arvioidaan tarkemmin osana selvitystä.
Kymenlaakson kauppakamari pitää tärkeänä, että Kymenlaakson elin- ja vetovoiman kannalta merkittävät liikenne- ja infrahankkeet huomioidaan. Kymenlaakson kauppakamari aikoo nostaa alueellisia liikenne- ja infrainvestointitarpeita esille Liikenne- ja viestintäministeriön tilaisuudessa 10.3. Lappeenrannassa.


”Julkaisu ansaitsee laajuudessaan ison kiitoksen. Se antaa oivallisen taustan 12-vuotiselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood. 

Kymenlaakson kauppakamarin teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja Pekka Salmi sanoo, että 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma antaa mahdollisuuden tarkastella liikenneinfrastruktuurihankkeita maanlaajuisessa ja riittävän pitkän aikavälin viitekehyksessä.

- Pidemmän aikavälin tarkastelu voi myös mahdollistaa hankkeiden liittämisen rahoituksellisesti toisiinsa, mikä voi lisätä hankkeiden kiinnostusta kansainvälisten rahoittajien ja EU:n näkökulmasta, Salmi sanoo.

Kymenlaakson kauppakamari aikoo nostaa alueellisia liikenne- ja infrainvestointitarpeita esille Liikenne- ja viestintäministeriön tilaisuudessa 10.3. Lappeenrannassa.

Taloudellinen merkitys huomioitava

12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteiskunnalliset päämäärät eli ilmastonmuutoksen torjunta, Suomen kilpailukyvyn edistäminen ja alueiden elinvoima ja saavutettavuus ovat kauppakamarien mielestä kannatettavia. Iso kysymys on, millä keinoilla nämä päämäärät saavutetaan.   

12-vuotinen suunnitelma tulee määrittämään vahvasti sitä, miltä suomalainen liikennepolitiikka näyttää seuraavalla vuosikymmenellä.  

”Vankemman pohjan rakentamiseksi on tärkeää, että liikenteen taloudellista merkitystä Suomelle arvioidaan tarkemmin osana selvitystä”, Wood sanoo.  

Woodin mukaan selvitys raapaisee liikenteen merkitystä yrityksille ja yksityisille kuluttajille, mutta jättää lähes koskemattomaksi liikenteen ja siihen liittyvien toimialojen tarkastelun osana kansantaloutta.   

Alueellinen saavutettavuus tärkeää

Kauppakamarit painottavat alueellisen saavutettavuuden ja sitä kautta alueiden elinvoiman lisäämistä merkittävänä tekijänä 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. 

Kymenlaakson kauppakamarin teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja Pekka Salmi on ollut pitkään mukana edistämässä Kymenlaakson liikenne- ja infrahankkeita. Yksi keskeisiä keskustelunaiheita on valtatie 15:n uudistamisen tarve ja sen rahoitus.

- Hamina-Kotkan satama on Suomen suurin yleissatama ja Kymijokivarressa sijaitsevat metsäteollisuuden ja muiden teollisuusalojen suuret tuotantolaitokset, joiden kaikkien tehokkaan toiminnan kannalta valtatie 15 on tärkeä maaliikenneväylä. Turvallinen, nopea ja kapasiteetiltaan riittävä valtatie 15 edistää koko Kymenlaakson elinkeinoelämän hyvinvointia ja vaikuttaa positiivisesti myös työmatkaliikenteeseen ja muihin, kuten sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviin kuljetuksiin, hän sanoo.

 "On hienoa, että vt15:n tiesuunnitelma on vihdoin valmis. Teemme Kymenlaakson elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa kaikkemme, että saamme varmistettua rahoituksen tälle erittäin tärkeälle hankkeelle ja sen toteutus saadaan mahdollisimman pian käyntiin".

Yritysten sijoittumisen edistäminen laajasti eri maakuntiin

Sen lisäksi, että liikenneinfran kuntoon on panostettava, on myös huomioitava liikenneverkon tärkeys tuotannollisen toiminnan edellytyksenä. Yritysten sijoittautumiseen vaikuttaa kuljetusten toimintavarmuus ja kustannustehokkuus. Yritysten toimiessa globaaleilla markkinoilla Suomen sisäisten yhteyksien toimivuus on yritystoiminnan perusedellytys.  

Suomen vientiteollisuuden vaikutus suoraan ja välillisesti on yli 46 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Yksi merkittävimmistä reunaehdoista viennille on toimiva ja hyväkuntoinen liikenneinfra.  

- Digitalisaatio mahdollistaa osalle palveluliiketoimintaa paikkariippumattomuuden, mutta ihmiset ja tavarat tulevat aina liikkumaan. Kymenlaaksossa on vahva teollisuus, jonka tuotannosta menee erittäin merkittävä osuus vientiin. Se tuo monella tapaa vaurautta laaksokuntaamme. Kymenlaakson elin- ja vetovoiman kannalta on erittäin tärkeää, että saamme edistettyä meille merkityksellisiä liikennehankkeita, kauppakamarin Teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja Salmi sanoo.

"Kymenlaaksossa on vahva teollisuus, jonka tuotannosta menee erittäin merkittävä osuus vientiin. Se tuo monella tapaa vaurautta laaksokuntaamme. Kymenlaakson elin- ja vetovoiman kannalta on erittäin tärkeää, että saamme edistettyä meille merkityksellisiä liikennehankkeita."

Kymenlaakson kauppakamari aikoo nostaa alueellisia liikenne- ja infrainvestointitarpeita esille Liikenne- ja viestintäministeriön tilaisuudessa 10.3. Lappeenrannassa.

Suomen pitkät etäisyydet ja ohuet kuljetusvirrat asettavat omat vaikeutensa sille, miten hyvin liikenneverkko voi palvella eri tarpeita. Liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisessa tarvitaan rohkeita mutta perusteluja ratkaisuja siitä, mihin suuntaan asioita viedään.   

”Logistiset kustannukset muodostavat ison kustannuserän yrityksille. Ison kustannuserän muodostaa valtion kassaan myös liikenteen infraan investoiminen, mutta se luo samalla kasvua ja mahdollistaa yhteiskunnan kehittymisen”, toteaa Wood.   

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019

https://www.lvm.fi/-/valtakunnallisen-liikennejarjestelmasuunnitelman-valmistelu-tarkeassa-vaiheessa-nyt-linjataan-tavoitteet-1029742

LINKKI Keskuskauppakamarin lausuntoon

paiviwoodweb

Päivi Wood
Johtava asiantuntija, liikenne- ja elinkeinopolitiikka
Keskuskauppakamari

 SalmiPekkakasvo RGB2

 Pekka Salmi
Teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja
Kymenlaakson kauppakamari

Suomen huoltoliiketoiminnan  päällikkö
Sulzer Pumps Finland Oy
"Pidemmän aikavälin tarkastelu mahdollistaa hankkeiden liittämisen rahoituksellisesti toisiinsa, mikä voi lisätä kiinnostusta kansainvälisten rahoittajien ja EU:n näkökulmasta."
- Pekka Salmi,Teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja Kymenlaakson kauppakamari

Mistä on kyse?

Suomen ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu etenee. Liikenne- ja viestintäministeriö esitteli suunnitelman tavoiteaihioita 10.1.2020.

Suunnittelun aikana läpivalaistaan Suomen koko liikennejärjestelmä liikenneverkoista palveluihin ja luodaan yhtenäinen näkemys, miten järjestelmää kehitetään ja rahoitetaan seuraavan 12 vuoden aikana. Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla tuodaan liikennepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä.

– Tähän saakka liikennejärjestelmään kohdistuvia tarpeita on tarkasteltu hallituskausittain. Nyt luomme ensi kertaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 12 vuodeksi. Näin edistämme hyvinvointia pitkäjänteisesti ja ennustettavasti koko Suomessa, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kertoi tilaisuudessa.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan vuosille 2021–2032 ja suunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2021.

 Lähde:LVM