if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

2.11.2022

Metsäteollisuus ry:n Paula Lehtomäki vieraili Kotkassa

Metsäteollisuuden ajankohtaisista asioista oli keskustelemassa kauppakamarin luottamushenkilöitä ja Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajaehdokkaita. Päivä huipentui vierailuun MM Kotkamillsin tehtaalle.


Metsäteollisuus ry:n uusi toimitusjohtaja Paula Lehtomäki aloitti valtakunnallisen kiertueensa 150-juhlavuottaan viettävästä Kymenlaaksosta. Kotkassa pidetyssä tilaisuudessa Lehtomäki korosti, että Suomen tulee huolehtia EU:n yhteisiä tavoitteita ajettaessa myös kansallisten intressiensä puolustamisesta.

- Metsät, puupohjaiset tuotteet ja hyvä metsänhoito ovat avain valtaviin ilmastohyötyihin ja fossiilitaloudesta irtautumiseen. Tässä Suomella on paljon voitettavaa. Kun metsäteollisuus saa menestyä, luomme kestävää hyvinvointia suomalaisille ja koko planeetalle, Lehtomäki korosti.

Suomelle ja Kymenlaaksolle keskeinen teollisuudenala luo kestäviä ratkaisuja. Sekä nykyiset että uudet innovatiiviset puunjalostustuotteet tarjoavat laajoja ilmasto- ja taloushyötyjä.

- Metsäteollisuuden avulla Suomi voi olla johtava maa, kun luodaan edellytykset Euroopan kehittymiselle uusiutuviin ja kierrätettäviin materiaaleihin tukeutuvaksi teollisten investointien suunnannäyttäjäksi, Lehtomäki sanoi.

Hyvinä esimerkkeinä metsäteollisuuden innovatiivisesta kehitystyöstä Lehtomäki nosti esille MM Kotkamillsin kierrätettävän kartonkilaadun ja Stora Enson Sunilan tehtaan tekemän kehitystyön ligniinin käytössä.

- Tarvitsemme valtavan kestävyysloikan, ja tarvitsemme sen nopeasti. Tässä tehtävässä metsäteollisuus voi menestyessään olla suureksi avuksi, Lehtomäki sanoi.

Paula Lehtomäki painotti, että metsäsektorin tuottamien hyötyjen lista on pitkä, ja nuo hyödyt on mahdollista saavuttaa edistäen samalla myös metsäluonnon monimuotoisuutta.

- Metsätalous ja vahvistuva monimuotoisuus mahtuvat samalle hehtaarille, hän painotti.

Metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä on merkittävä, lähes viidennes. Toimiala työllistää suoraan 41 700 ihmistä ja välillisesti muilla toimialoilla 32 200 henkilöä.

Puuta jalostavan teollisuuden rooli on Kymenlaaksossa erityisen tärkeä.

- Jo 150 vuoden ajan metsäteollisuus on luonut täällä hyvinvointia, tarjonnut työtä, kasvattanut kaupunkeja ja muovannut kulttuuriympäristöjä. Nykyisin metsäteollisuus tuottaa noin viidenneksen alueen tuotoksesta, työllistää yli
3 300 ihmistä ja maksaa alueelle yksin palkkoinakin noin 200 miljoonaa euroa vuodessa, Lehtomäki korosti.

Metsäteollisuuden uusien tuotteiden ohella sellun merkitys ja arvo ovat Suomelle taloudellisesti suuret. Pehmopaperien kulutus ei maailmassa ole vähenemässä – päinvastoin. Sellun tuotannon avulla mahdollistetaan myös metsäteollisuuden tutkimus- ja kehitystyö, ja sitä kautta uudet, innovatiiviset tuotteet.

EU:n päätöksenteon kourissa metsäteollisuuden lähitulevaisuus ja toimintaympäristö näyttävät sumuisilta ja vaikeiltakin, mutta kauempana horisontissa piirtyvä tulevaisuus on Lehtomäen mukaan täynnä mahdollisuuksia.

- Toimimme globaalilla markkinalla ja teollisuudenalan tuotteiden kysyntä maailmalla kasvaa kovaa vauhtia. Useat megatrendit tukevat metsäteollisuuden menestystä. Trendien on ennakoitu ajavan globaalin markkinan vahvaan kasvuun, nykyisestä noin 540 miljardista vuotuisesta euroista noin 715 miljardiin euroon seuraavan vuosikymmen aikana.

Valtiovalta voi Metsäteollisuus ry:n mukaan tukea tai heikentää teollisuuden menestymisen mahdollisuuksia.

- Menestys edellyttää kilpailukykyistä toimintaympäristöä. Maamme tuleva hallitus voi tukea tai heikentää teollisuuden menestymisen mahdollisuuksia. Hallituksen täytyy tehdä kaikkensa, jotta EU tunnistaa ja tunnustaa, kuinka puunjalostustuotteet ja niiden valmistus mahdollistavat kestävän metsätalouden tarjoamat laajat ilmasto- ja taloushyödyt. Samalla on pidettävä huoli kotimaisesta kilpailukyvystä, Puulla pääsemme pitkälle, Lehtomäki totesi.
Metsätalous ja vahvistuva monimuotoisuus mahtuvat samalle hehtaarille. - Paula Lehtomäki.

Metsäteollisuuden merkitys Kymenlaaksossa

Työllistää suoraan yli 3300 henkilöä

On investoinut Kymenlaaksoon (2015-2019) lähes 720 miljoonaa euroa

Maksaa palkkoja vuodessa noin 200 miljoonaa euroa

Tuottaa koko maakunnan liikevaihdosta 18,2 prosenttia

Kymenlaaksonmetsateollisuutta banneri