if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

23.11.2022

Johtajan tehtävänä on antaa suunta ja merkitys

Reserviupseerikoulun johtaja Mikael Salo nosti puheessaan esille osaavien johtajien ja joukon ryhmäkiinteyksen merkityksen.


Sotakokemusten perusteella kaksi tärkeintä tekijää joukon suorituskyvyn kannalta ovat osaavat johtajat ja joukon ryhmäkiinteys. Hyvän johtajan alaisuudessa ja tiiviissä ryhmässä sotilas jaksaa tehdä kaikkensa taistelijaparin ja joukkonsa puolustamiseksi. Siksi organisaation tulee panostaa johtajien valintaan ja koulutukseen sekä työyhteisön ryhmäkiinteyden rakentamiseen.

Kuten tiedätte, ihminen on menestyksen tärkein tekijä. Henkilön rekrytointi ja valinta on joka kerta strateginen investointi tulevaisuuteen. Esimerkiksi Puolustusvoimissa investoinnin mittakaavaa osoittaa se, että parhaimmillaan henkilökunta tekee töitä yli 40 vuotta armeijan leivissä.

Johtajavalintoihin liittyen teimme aikoinaan tutkimuksen, jossa varusmiehet saivat itse valita johtajansa omasta joukkueestaan. Valituiksi tulivat henkilöt, jotka olivat eri mittareilla tarkasteltuna osaavia, sosiaalisia, motivoituneita, henkisesti tasapainoisia ja arvostettuja myös ystävinä. Tiivistettynä ammattitaito ja kyky toimia muiden kanssa erottivat johtajat rivitaistelijoista.

Siinä kohtaa, kun parhaat johtajat on valittu tehtäviinsä, painopiste tulee suunnata ryhmäkiinteyden vahvistamiseen. Syy on se, että viimekädessä taistelemme oman ryhmämme puolesta. Kiinteässä ryhmässä vastoinkäymiset tuntuvat voitettavilta ja henkilöt kestävät stressiä ja rasitusta, kun rinnalla on kavereita, jotka auttavat. Sota on osoittanut ryhmäkiinteyden eliksiiriksi, joka tekee ryhmästä ylivoimaisen toisiin ryhmiin nähden. Lisäksi ryhmäkiinteys tukee organisaation työhyvinvointia ja suorituskykyä. Syystäkin ryhmäkiinteyttä voidaan pitää organisaation voimanlähteenä.

Johtajan kyvykkyys punnitaan siinä, miten hyvin hän rakentaa joukostaan toimivan ja tavoitteellisen ryhmän. Johtajan tehtävänä on rakentaa joukko, jossa henkilöt kannustavat ja auttavat toisiaan. Sillä tavoin työparista ja tiimistä tulee henkilölle tuki ja turva, ja joukko säilyy toimintakykyisenä myös kriisiolosuhteissa.

Ryhmä vahvistuu kaverisuhteista, alaisten ja johtajien välisestä luottamuksesta sekä henkilöstön sitoutumisesta omiin ja organisaation asettamiin tavoitteisiin. Ryhmän vahvuus tulee esille Kaveria ei jätetä -periaatteessa. Silloin kaikessa tekemisessä otetaan huomioon myös muiden tilanne ja toiminta. Henkilö toimii automaattisesti siten, että hän ei ainakaan hankaloita muiden töitä. Itse asiassa henkilö huolehtii omien töidensä lisäksi siitä, että muidenkin työt onnistuvat.

Johtajan tehtävänä on antaa työlle ja myös alaisten arkiselle elämälle suunta ja tarkoitus. Johtaja liittää organisaation tavoitteet osaksi yksilön ja ryhmän tavoitteita ja antaa työlle merkityksen. Hyvän johtajan alaisuudessa yksilön ponnistelut tapahtuvat osana laajempaa joukkoa ja tavoitteita. Silloin, kun organisaation toiminnalla on suunta ja tarkoitus, myös työmotivaatio on vahva.

Aseta joukollesi haastavia, mutta saavutettavissa olevia tavoitteita. Korosta yhteistyön tärkeyttä tavoitteiden saavuttamiseksi. Pilko tavoitteet välitavoitteiksi esimerkiksi päivän tapahtumien ja viikon osalta. Seuraa edistymistä ja palkitse tavoitteiden saavuttamisesta esimerkiksi kiitoksin, vapaa-ajalla tai muilla epävirallisilla ja virallisilla palkitsemismuodoilla.

Koska monipuolinen osaaminen valmistaa henkilöstöäsi toimimaan erityyppisissä kriisitilanteissa, haasta joukkoasi entistä vaativammilla tehtävillä ja koulutustilanteilla. Toimi kuten valmentajat ja vaadi alaisiasi ylittämään itsensä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi suoritusnopeuden tai suoritusvarmuuden osalta.

Miten sitten voisin parantaa ryhmätyötaitoja omassa organisaatiossani? Vaadi, että jokainen osaa työparinsa tehtävät sekä pystyy toimimaan auttavasti myös esimiehen tehtävissä. Anna tehtäviä, joista selviytyy ainoastaan yhteistyöllä. Kannusta joukon jäseniä tukemaan ja auttamaan toisiaan aina kun se on mahdollista. Määritä jokaiselle työpari ja kannusta henkilöitä viettämään mahdollisimman paljon aikaa yhdessä. Tavoitteena on luoda yhteisiä kokemuksia sekä tilanteita, joissa joukon jäsenet oppivat luottamaan toisiinsa

Johtajalle kaikkein tärkein vaatimus on toimia esimerkkinä. Osoita alaisillesi, että teet parhaasi ja laitat itsesi likoon. Ole myös esimerkillinen omassa käyttäytymisessäsi. Arvosta muita ja pidä huolta joukostasi ja sen hyvinvoinnista.

Johtajuuteen kuuluu myös vastoinkäymiset ja juuri niissä hyvä johtaja punnitaan. Elä joukkosi arjen haasteissa, jolloin tunnistat, milloin asiat ovat hyvin ja varsinkin tilanteet, joihin pitää puuttua. Puutu ongelmatilanteisiin mahdollisimman nopeasti. Ennen ratkaisua kuuntele eri osapuolten kannat. Kun olet päätöksesi tehnyt, ole jämäkkä ratkaisussasi.

Edellä oli kooste ohjeista, joilla tiimin, ryhmän tai osaston johtaja saa rakennettua ryhmästään vahvemman kriisitilanteita varten. 

Johtajina te olette valittuja. Teihin luotetaan, teitä arvostaan ja teiltä odotetaan paljon omassa organisaatiossanne. Johtajina olette valmiina kehittämään itseänne. Osallistuminen tähän seminaariin osoittaa sitoutumista yhä parempaan ja tuloksekkaampaan johtamiseen. Toivotan teille mitä parhainta päivää Suunta-seminaarissa. 
"Ryhmän vahvuus tulee esille kaveria ei jätetä -periaatteessa. Silloin kaikessa tekemisessä otetaan huomioon myös muiden tilanne ja toiminta."