if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

20.6.2022

Sodan vaikutukset tuntuvat yrityksissä –75 prosenttia aikoo nostaa myyntihintoja. Kymenlaakson yrityksissä pelätään kannattavuuden heikkenemistä muuta maata enemmän.

Kauppakamarin talouskysely

Ukrainassa käytävä sota nostaa yritysten kustannuksia ja heikentää kannattavuutta, mutta keskimäärin tunnelmat ovat säilyneet kohtalaisen vireinä, selviää kauppakamarien talouskyselystä. 44 prosenttia Kymenlaakson kauppakamarin vastaajayrityksistä arvelee kannattavuuden heikkenevän, näkymät ovat muuta maata synkemmät. Jopa 75 prosenttia yrityksistä ennakoi myyntihintojen nostoa seuraavan 4 kuukauden aikana. Lähes kolmannes arvioi Venäjän sodan vähentäneen yrityksen suunnittelemia investointeja.


Palkansaajien ostovoiman supistuminen näyttää väistämättömältä. Vaikka keskimäärin yritysten näkymät ovat jopa parantuneet verrattuna maaliskuussa tehtyyn kauppakamarikyselyyn, vaihtelevat arviot ratkaisevasti eri toimialoilla.

Rakennusalalla peräti 40 prosenttia luonnehtii tunnelmia pessimistiseksi. Sen sijaan palveluloimialoilla näkymät ovat tuntuvasti valoisammat koronarajoituksien jäätyä taakse. 

Tuoreessa kauppakamarikyselyssä 33 prosenttia (valtakunnallinen keskiarvo:28%) Kymenlaakson kauppakamarin toiminta-alueen vastaajista kuvailee tunnelmiaan pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi. Vähän alle kolmanneksessa Kymenlaakson vastaajayrityksistä ilmapiiri on optimistinen tai erittäin optimistinen. 40 prosentilla (vk:45%) toimialan tunnelma on säilynyt normaalina.

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan tunnelmat jakautuvat kahtiajakoisesti toimialoittain.  

 Rakennusalalla lähes 40 prosenttia vastaajista luonnehtii toimialan tunnelmaa pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi. Myös kaupan toimialalla tunnelmia kuvataan kielteisesti. Sen sijaan palvelutoimialoilla näkymät ovat tuntuvasti valoisammat koronarajoituksien jäätyä taakse.  

”Rakennusluvat kääntyivät laskuun jo viime vuonna, eli rakentamisen tahdin hiipuminen oli odotettavissa jo ennen sodan alkua. Rakennuskustannusten nousu vaivasi toimialaa jo viime vuonna, mutta tänä vuonna tilanne on pahentunut. Vallitsevat tunnelmat ovatkin rakentamisen toimialla varsin synkeät”, Appelqvist sanoo.  

Kannattavuus heikkenee Kymenlaaksossa muuta maata pahemmin 
 
Valtakunnallisesti 33 prosenttia yrityksistä uskoo kannattavuutensa heikkenevän tänä vuonna verrattuna viime vuoteen. Kymenlaaksossa tilanne nähdään vielä synkempänä, sillä peräti 44 prosenttia vastaajayrityksistä arvelee kannattavuuden heikkenevän, 37 prosenttia pysyvän ennallaan ja viidennes  kasvavan.

Jopa 75 prosenttia Kymenlaakson vastaajayrityksistä ennakoi myyntihintojen nostoa seuraavan 4 kuukauden aikana (vk:72%). Tilanne on vaikea monille yrityksille, jotka kamppailevat voimakkaasti nousevien tuotantokustannusten kanssa. Mahdollisuuksien mukaan yritykset pyrkivät silti siirtämään tuotantokustannusten nousua eteenpäin.   

Keskuskauppakamarin Jukka Appelqvist ennakoi loppuvuodelle yritysten jakaantumista voittajiin ja häviäjiin sen mukaan, miten suuren osan tuotantokustannusten noususta ne pystyvät siirtämään eteenpäin.

”Vaikka myyntihinnat monessa tapauksessa tulevat nousemaan, on silti ilmeistä, ettei raaka-aineiden ja energian hintojen nousu synnytä yrityksiin ylimääräistä palkannostovaraa. Siksi palkansaajien ostovoiman supistuminen tänä vuonna on väistämätöntä”, Appelqvist sanoo. 

Odotukset viennin ja työllisyyden kehityksestä valoisat 
 
Tuoreessa kauppakamarikyselyssä 26 prosenttia Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksistä arvioi liikevaihtonsa kasvavan, 58 prosenttia pysyvän ennallaan seuraavan 6 kuukauden aikana suhteessa nykytilanteeseen. 16 prosenttia ennakoi liikevaihdon laskua.  
 
Yritysten odotukset ovat edelleen varsin hyviä myös tilausten kehityksen osalta. Vain 18 prosenttia Kymenlaakson vastaajista ennakoi tilauskannan supistuvan seuraavien kuuden kuukauden aikana. 
 
Sodan vaikutus investointeihin tuntuva 
 
Kymenlaakson vastaajista 28 prosenttia arvioi Venäjän sodan vähentäneen yrityksen suunnittelemia investointeja ja 26 prosenttia ilmoitti tämän vuoden investointien jäävän kaiken kaikkiaan viime vuotta vähäisemmiksi.  Luku noudattelee valtakunnallista tilannetta. Noin puolet yrityksistä arvelee investointien olevan tänä vuonna samalla tasolla kuin viime vuonna, 21 prosenttia kasvavan.

”Sodan kielteinen vaikutus investointeihin on erittäin tuntuva, vaikka valtaosalle yrityksiä sota ei toki ole tuonut ainakaan toistaiseksi muutoksia suunniteltuihin investointeihin. Investointisuunnitelmat ovat kuitenkin vahvasti sidoksissa yrityksen kokoon. Mitä suurempi yritys, sitä suuremmalla todennäköisyydellä investointien ennakoidaan kasvavan tänä vuonna. Erityisesti teollisuuden toimialoilla investointien kasvuun löytyy yhä melko hyvin luottoa”, Appelqvist sanoo.  
  
Kyselyyn vastanneiden kymenlaaksolaisten yritysten kommentteja