if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

17.6.2022

Kotkalainen Insinööristudio hyödyntäisi verokannustinta palvelujen kehittämiseen ja pilotointiin

Kauppakamarikysely: 42% jäsenyrityksistä lisäisi T&K -panostuksia  verovähennysoikeuden myötä

Kauppakamarien kyselyn mukaan 42 prosenttia Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksistä aikoo lisätä T&K-toimintaansa verokannustimen myötä. Positiivisimman vastaanoton verokannustin saa teollisuusyrityksissä. Kotkalainen Insinööristudio hyödyntäisi verokannustinta palvelujen kehittämiseen ja pilotointiin.


Kesäkuun alussa toteutetun kyselyn perusteella 42 prosenttia Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksistä lisäisi yrityksen tutkimus- ja kehittämistoimintaa, mikäli kannustin toteutuu. Saman suuruinen osuus kyselyyn vastaajista ei usko sen lisäävän tuotekehitystoimenpiteitä, ja osa vastanneista yrityksistä ei vielä osannut ottaa kantaa verokannustimen vaikutuksiin.

- Kyselyn tulosten perusteella merkittävä osa yrityksistä suhtautuu T&K-toiminnan verokannustimeen positiivisesti ja valmistautuu lisäämään T&K-toimintaansa, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää

Kotkalaisen Insinööristudio Oy:n laatu- ja IT-päällikkö Heli Paasi uskoo, että verokannustin lisäisi yrityksen T&K -panostuksia.

- Voisimme hyödyntää kannustinta esimerkiksi uusien palveluiden kehittämisessä ja pilotoinnissa sekä niihin liittyvissä yhteistyökuvioissa tutkimuslaitosten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Myös uusien asiantuntijoiden rekrytointi ja palvelualueiden haltuunotto on meillä tavoitteena, Heli Paasi pohtii.

Paasi näkee, että käynnissä oleva vihreä siirtymä tulee tarjoamaan hyviä mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle.

- Suunta kohti hiilineutraalia Suomea ja valtakunnallisesti asetetut tavoitteet tuovat monenlaisia vaatimuksia rakentamisen alalle ja kiinteistöjen elinkaaren hallintaan, mikä antaa meille mahdollisuuden palvella asiakkaita myös täysin uusin palveluin ja tuottein.

- Digitalisaation tarjoamat alati kehittyvät mahdollisuudet laittavat myös palvelumenetelmät tarkasteluun ja kehityksen alle. Yrityksille osoitettava kannustin varmasti madaltaisi kynnystä erilaisiin T&K-hankkeisiin ryhtymiselle, Paasi sanoo.

Kauppakamarien jäsenyrityksiltä saaduissa vastauksissa näkymät T&K-toiminnan mahdolliseen kasvuun vaihtelevat yrityksen koon mukaan ja toimialoittain.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna positiivisin vastaanotto verokannustimelle tulee teollisuusyrityksiltä, joista noin 64 prosenttia uskoo kannustimen lisäävän T&K-toimintaa ainakin jonkin verran. Toisaalta myös palvelualoilla T&K-toiminnan lisäykseen uskoo 46 prosenttia yrityksistä, ja kaupan alallakin yli kolmannes. 

”Pitkäjänteisen T&K-toiminnan kannalta on tärkeää, että verokannustin säädetään pysyväksi. Hallituksen tulisi valmistella sellainen verokannustinmalli, että oikeus lisävähennyksen tekemiseen olisi mahdollisimman selvä ja vähennyksen vaatiminen hallinnollisesti yksinkertaista. Verokannustimen tulisi myös kohdella neutraalisti erilaisia yrityksiä ja toimintamalleja”, Kujanpää sanoo. 

 

 
FAKTA

Vuonna 2020 T&K -menot Suomessa olivat noin 6,9 miljardia euroa, kasvua 217 miljoonaa euroa (+3,2 %).

Tutkimus- ja kehittämismenot keskittyvät Suomessa pääkaupunkiseudulle ja yliopistokeskuksiin. Kymenlaakson T&K-toiminta on ollut melko vaatimatonta.

Tutkimusmenoilla mitattuna maakuntien joukossa alue on kolmanneksi viimeisenä (pois lukien Ahvenanmaa).

Vuonna 2020 tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettiin maakunnassa 28,7 miljoonaa euroa eli 0,4 % koko maan menoista. Määrä väheni edellisvuodesta 12,6 miljoonalla (-31 %).

Maakunnassa ei ole omaa yliopistoa, joten yrityssektori nousee T&K-investointien suurimmaksi käyttäjäksi.