if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

17.12.2021

Koko Kymenlaakso vetosi yhdessä ministereihin valtatie 15 investoinnin edistämiseksi

Kymenlaaksolaisten laaja rintama lähetti liikenneministeri Timo Harakalle ja elinkeinoministeri Mika Lintilälle vetoomuksen valtatie 15 investointimäärärahan sisällyttämisestä valtion budjettiin täysimääräisenä.


Kymenlaakson kauppakamari, kaikki Kymenlaakson kunnat ja kaupungit, Kymenlaakson maakuntaliitto, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote sekä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk lähettivät juuri vahvan, yhdessä laaditun vetoomuksen valtatie 15 korjaamiseen kohdistuvan investointimäärärahan puolesta.

Vetoomus lähetettiin liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle ja elinkeinoministeri Mika Lintilälle sekä ministeriöihin. Vetoomus lähetettiin myös Väylävirastolle.

Kärkenä vetoomuksessa on korjauksen investointimäärärahan suuruus. Vetoomuksessa tähdennetään määrärahan osoittamista valtion budjetista täysimääräisenä, 126 miljoonaa euroa.

Yhteisestä edunvalvontatyöstä valtatien 15 osalta päätettiin Kymenlaakson kauppakamarin järjestämässä Vaikuttajafoorumissa 16.9. Edunvalvontatyötä johtamaan valittiin elinkeinoelämää ja yrityksiä edustava Kymenlaakson kauppakamari.

Vaikuttajafoorumissa Kouvolan kaupungintalolla olivat läsnä maakunnan kaikki kunnanjohtajat ja kaupunginjohtajat lukuun ottamatta Pyhtään kunnanjohtajaa, jota edusti kunnanhallituksen puheenjohtaja Toni Vanhala. Samoin paikalla olivat vetoomuksen allekirjoittaneista Xamkin rehtori Heikki Saastamoinen ja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola. Vetoomuksella on näin ollen erittäin laaja tuki. 

Valtatie 15 investointia on saatu jo kymenlaaksolaisten yhteisellä edunvalvonnalla edistettyä niin, että hanke sisällytettiin kolmen muun hankkeen kanssa keväällä uuteen Liikenne12 -ohjelmaan. Ohjelmalla on laaja parlamentaarinen lähtökohta toimia vaalikaudet ylittävänä, liikenneinvestointeja ohjaavana valtakunnallisena ohjelmana.

Vetoomus

Linkki Liikenne-12 -ohjelmaan

Yhteinen vetoomuksemme on ohessa liitteenä.
Kymenlaakson kauppakamari, kunnat ja kaupungit, maakuntaliitto, Kymsote sekä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk lähettivät liikenneministeri Timo Harakalle ja elinkeinoministerille yhteisen vetoomuksen valtatie 15 investoinnin edistämiseksi.