if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

25.5.2021

Kuntatalous on vaalien tärkein kysymys

Pääkirjoitus Marika Kirjavainen, Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja

Tulevien luottamushenkilöiden työpöydillä tulevat seuraavan neljän vuoden aikana olemaan talouden realiteetit, asukasmäärän kääntäminen kasvuun ja elinvoiman kasvattaminen.


Kestävällä pohjalla oleva kuntatalous on vetovoimaisen kunnan perusedellytys. Vain taloutensa hyvin hoitavassa kunnassa yritykset ja asukkaat voivat olla varmoja palveluidensa saatavuudesta.

Kauppakamariryhmässä on tunnistettu, että kuntatalous on ollut jo kauan ennen koronaepidemiaa kriisissä. Tulot eivät ole useassa kunnassa riittäneet kattamaan menoja. Koronaepidemian takia monissa kunnissa välttämättömiä uudistuksia talouden tasapainottamiseksi on lykätty. 

Myös Kymenlaakson kunnissa talous tulee ottaa kuntavaalien keskeiseksi teemaksi.

Tulevien luottamushenkilöiden työpöydillä tulevat seuraavan neljän vuoden aikana olemaan talouden realiteetit, asukasmäärän kääntäminen kasvuun ja elinvoiman kasvattaminen. Talous on Kymenlaakson kaikissa kunnissa ja kaupungeissa huolena.

Oman mausteensa taloussoppaan tuo se, että viime vuoden tilinpäätökset eivät aina anna realistista kuvaa kunnan taloustilanteesta valtion koronatukien kaunistaessa tilinpäätöksiä. Siksi tulevilla, vaaleissa valittavilla luottamushenkilöillä on karu paluu todellisuuteen siinä vaiheessa, kun koronatuet on syöty ja budjetti pitää rakentaa normaalin tulorahoituksen keinoin.

Me kauppakamarissa painotamme, että kuntataloutta ei korjata lisävelalla tai veronkorotuksilla.

Veronkorotukset lamaannuttavat talouskasvua ja johtavat työpaikkojen vähenemiseen, kuten Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola aiheellisesti muistuttaa.

Tulevien valtuutettujen pitääkin olla valmiita tekemään rakenteellisia uudistuksia, jotta kuntien elinvoima ja kuntalaisten palvelut taataan.

Kauppakamarien mielestä kuntien tulevan roolin on rakennuttava entistä vahvemmin elinvoimaisuuden, osaamisen ja yritysten toimintaedellytysten edistämisen varaan. Alueiden hyvinvointi ja kasvu rakennetaan yhdessä yritysten kanssa, jotka työllistävät, tilittävät veroja ja investoivat uuteen. 

Minulle yhtenä kuntalaisena on tärkeää, että yritykset voivat hyvin. Menestynyt yritys työllistää kuntalaisia, maksaa veroja ja näin ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia.

Vakaa, yrityksiä työllistämiseen ja investointeihin kannustava toimintaympäristö vaatii, että kuntataloutta hoidetaan vastuullisesti. Terveellä ja kestävällä pohjalla oleva talous mahdollistaa yrityksille hyvän toimintaympäristön työllistää ja vastaavasti kuntalaisille toimivat palvelut. Ne tekevät kunnasta vetovoimaisen ja hyvinvoivan.

Yritysten luottamus tulevaisuuteen luodaan ennakoitavalla toimintaympäristöllä. Kestävän talouden lisäksi se tarkoittaa mm. sitä, että osaavan työvoiman saatavuuteen ja kansainvälisyyteen panostetaan yhteistyössä yritysten kanssa, liikenneyhteydet ovat kunnossa ja lupaprosessit esimerkiksi kaavoitukseen liittyen ovat sujuvat.

Toisaalla tässä Uutiskirjeessä Kymenlaakson kaupunkien ja kuntien valtuustojen puheenjohtajat kertovat oman mielipiteensä, mitkä asiat odottavat tulevia kuntapäättäjiä kussakin kunnassa. Kannattaa lukea.

Ennakkoäänestys avautuu keskiviikkona ja vaaliuurnille päästään parin viikon päästä. Äänestää voi vaikka koronaturvallisesti autosta drive-in-ennakkoäänestyspaikassa tai perinteisimmin pyhäpuvussa äänestyspaikalla - kukin valintansa mukaan.

Nyt kaikki vaaliuurnille. Kuntavaaleissa vaikutetaan juuri niihin meitä lähellä oleviin asioihin.

Terveisin Marika

ps. Täällä voit tutustua kauppakamariryhmän vaaliteeseihin: Ratkaisuja kunnille - katso täältä kauppakamarien kuntavaaliteesit
Kauppakamareiden ratkaisut kestävän kuntatalouden, elinvoimaisen kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi:

  1. Kuntien on laadittava uudistusten ja tulevaisuuden tiekartta
  2. Veroja ei pidä kiristää ja kuntien piiloverotus on laitettava kuriin
  3. Kuntien tehtäviä ei saa lisätä
  4. Kuntayhtiöiden ei pidä häiritä markkinoita tarpeettomasti – reilusta kilpailuasetelmasta huolehdittava
  5. Kuntien on vahvistettava hankintaosaamistaan