if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Panimotuotteet, lakut ja paikallisen myllyn jauhot tekevät kauppansa. Kuluttajat ostavat mielellään lähituotteita.

 • 23.9.2022

Lähituotteiden merkitys on S-Ryhmän myymälöille suuri ja sekä kysyntä että menekki hyvää. Lisäksi lähituotteilla on tärkeä rooli ja merkitys paikallisen elinvoimaisuuden ylläpitämisessä ja kasvattamisessa.

Vienti laski Kymenlaaksossa 5,1 prosenttia, 76 miljoonaa euroa.

 • 23.9.2022

Viennin arvo tammi-kesäkuussa nousi lähes kaikissa maakunnissa. Kymenlaakso kuului niiden kahden maakunnan joukkoon, joissa vienti putosi.

Kauppakamarikysely: Yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet, mutta eivät romahtaneet

 • 21.9.2022

Yritykset kamppailevat nopeasti kohonneiden energiakustannusten kanssa ja synkkenevät näkymät taloudessa vaikuttavat laajasti suomalaisiin y...

Kymenlaakson Venäjän-kaupan kilta muuttaa nimensä ja toimintansa

 • 20.9.2022

Vuonna 2004 perustettu Kymenlaakson Venäjän-kaupan kilta muuttaa nimensä Kymenlaakson Kauppakillaksi ensi vuoden alusta lukien

Vastaa ja vaikuta: Kestävä elintarvikejärjestelmä – EU:n lainsäädäntökehyksen luominen

 • 20.9.2022

Kyselyssä selvitetään pk-yritysten näkemyksiä aloitteesta, jolla pyritään antamaan kuluttajille ja viranomaisille mahdollisuus tehdä kestävi...

Sähköinen allekirjoitus ja sopimuksen muotovapaus

 • 20.9.2022

Sopimusten merkitys liiketoiminnassa on huomattava; niitä tehdään jatkuvasti. Sopimukset voivat syntyä eri tavoilla, ja perinteisen kirjalli...

Lakimuutoksia koskien 55 vuotta täyttäneitä työntekijöitä

 • 20.9.2022

Eduskunta hyväksyi kesällä 2022 joukon lakimuutoksia liittyen 55 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työssä jaksamiseen, työmarkkina-aseman p...

Ruokakaupoissa on tarjolla runsaasti lähituotteita karkeista kynnysmattoihin. Paikallisten panimotuotteiden suosio on kasvanut.

 • 16.9.2022

Eurot Kymenlaaksoon -kampanja kannustaa hankkimaan tuotteita ja palveluja oman maakunnan yrityksiltä.

Maanantaina käynnistyvä Eurot Kymenlaaksoon -kampanja kannustaa ostamaan lähituotteita. Kuluttajia puhutellaan kymenlaaksolaisel murteel.

 • 16.9.2022

Kymenlaakson kaupoista löytyy runsaasti maakunnan omien tuottajien elintarvikkeita. Kampanja kannustaa hankkimaan lähiruokaa ja -elintarvikk...


Janita Lehtonen on kauppakamarin uusi tapahtumakoordinaattori

 • 6.9.2022

Janita tuo tapahtumakoordinaattorin työhön arvokasta osaamis...


Minne hukkui ammattidieselin käyttöönotto?

 • 26.8.2022

Kauppakamarit vaativat hallitukselta välittömiä toimia ammat...Suomeen perustetaan neljä eurooppalaista digitaalista innovaatiohubia

 • 23.8.2022

EDIH:it ovat voittoa tavoittelemattomia palvelukeskuksia, jo...


Sukupolvenvaihdos tuloverotuksessa

 • 23.8.2022

Yrityksen sukupolvenvaihdos voidaan tehdä kaupalla, jossa to...


Voiko sopimushintoja muuttaa?

 • 23.8.2022

Viime kuukausina on kauppakamarin jäsenyritysten keskuudessa...


Kauppakamari antoi lausunnon valtiosihteerityöryhmälle itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista toimenpiteistä

 • 29.7.2022

Kesäkuussa 2022 kauppakamarien jäsenyrityksille toteutetussa...
"Uudet biopolttoaineet, -kemikaalit, -medikaalit, ja -komposiittikemikaalit ovat mitä mielenkiintoisin alue."

 • 20.6.2022

Kymenlaakson metsäteollisuuden 150-vuotis juhlaseminaarissa ...


Kotkalainen Insinööristudio hyödyntäisi verokannustinta palvelujen kehittämiseen ja pilotointiin

 • 17.6.2022

Kauppakamarien kyselyn mukaan 42 prosenttia Kymenlaakson kau...